search

Kompensator chemo-odporny ECO

Kompensator gumowy Teguflex z żółtym paskiem.

Zastosowanie:

Gaz ziemny i LPG, Olej, ropa, produkty oleiste, alkalia, oleje roślinne, roztwory solne

Kołnierze stalowe galwanizowane PN10, PN16

Poszycie - epichlorhydryna zbrojona siatką nylonową 

  

Temperatura pracy od -25.C do + 90.C

Długość standardowa 130 mm

Dopuszczalne przesunięcia wzdłużne (osiowe) od -30 mm do +20 mm

Dopuszczalne przesunięcia poprzeczne (promieniowe) +/- 20 mm

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 16 bar dla DN<150, 10 bar dla DN>150

Opis

Przyłącza
Kołnierzowe PN10 / PN16

Pliki do pobrania

Kompensator ECO

Kompensator chemoodporny Teguflex żółty

Pliki do pobrania (1.11M)